×

Error

exception 'RuntimeException' with message 'Table 'copyteam_DB.y5mdv_contact_details' doesn't exist SQL=SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM y5mdv_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM y5mdv_content AS a LEFT JOIN y5mdv_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN y5mdv_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN y5mdv_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN y5mdv_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM y5mdv_categories AS cat JOIN y5mdv_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published <= 0 GROUP BY cat.id) AS badcats ON badcats.id = c.id WHERE a.id = 73 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-05-12 10:34:58') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-05-12 10:34:58') AND (a.state = 1 OR a.state =2)' in /home/copyteam/public_html/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php:576 Stack trace: #0 /home/copyteam/public_html/libraries/joomla/database/driver.php(1242): JDatabaseDriverMysqli->execute() #1 /home/copyteam/public_html/components/com_content/models/article.php(165): JDatabaseDriver->loadObject() #2 /home/copyteam/public_html/libraries/legacy/view/legacy.php(398): ContentModelArticle->getItem() #3 /home/copyteam/public_html/components/com_content/views/article/view.html.php(37): JViewLegacy->get('Item') #4 /home/copyteam/public_html/libraries/legacy/controller/legacy.php(685): ContentViewArticle->display() #5 /home/copyteam/public_html/components/com_content/controller.php(79): JControllerLegacy->display(true, Array) #6 /home/copyteam/public_html/libraries/legacy/controller/legacy.php(722): ContentController->display() #7 /home/copyteam/public_html/components/com_content/content.php(16): JControllerLegacy->execute(NULL) #8 /home/copyteam/public_html/libraries/legacy/component/helper.php(355): require_once('/home/copyteam/...') #9 /home/copyteam/public_html/libraries/legacy/component/helper.php(335): JComponentHelper::executeComponent('/home/copyteam/...') #10 /home/copyteam/public_html/includes/application.php(220): JComponentHelper::renderComponent('com_content') #11 /home/copyteam/public_html/index.php(52): JSite->dispatch() #12 {main}

Приоритети

Приорити нашег тима су квалитет, брзина и континуирано усавршавање наших услуга и све у циљу задовољења потреба наших клијената. Такође, трудимо да изнађемо нове начине да клијентима изађемо у сусрет и поједноставимо процес реализација ваших захтева.

Циљеви

Квалитетом развити виско степен поверења и раду са клијентима и константно проширивати листу референата. Наставити одржавање пријатне радне атмосфере у нашем малом али вредном колективу.

Документација

У наставку можете наћи линкове уз помоћ којих можете преузети неке од следећих скенираних докумената у PDF формату:

  1. Потврда о извршеној регистрацији
  2. Решење Агенције за привредне регистре