Коричимо пластичном спиралом дебљине од ø6mm до ø51mm. Располажемо различитим бојама пластичних фолија и картона за коричење.

Masina za koricenje