Попуните форму

Име и Презиме:

Ваша еmail адреса:

Контакт телефон:

Формат:

Врста штампе:

Количина:

Додатно:

Спирално коричење:

Савијање цртежа:

Ојачавање цртежа:

Порука:Информације АРХИ КОПИ ТИМ д.о.о.

Матични број: 20933933

ПИБ: 108114697

Адреса: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10е, ниско приземље, локал 12.

Наш колектив чине млади људи који поседују вишегодишње искуство у послу, огроман ентузијазам, вољу и спремност да изађу у сусрет свим професионалним изазовима који се поставе испред њих. Са задовољством Вам могу:

  1. Ископирати документа различитих формата.
  2. Одштампати документа различитих формата са USB, DVD и осталих медиа.
  3. Помоћи око припреме или припремити документа за штампу.
  4. Прекуцати текст или га графички дорадити.
  5. Скенирати, пластифицирати или укоричити књигу или скрипту.
  6. Штампати цртеже великих формата постере, карте, мапе до 1067mm ширине.
  7. Савити цртеже на А4 формат и спаковати у пројекат.

За веће количине одштампаног материјала и обимне пројекте нуде и доставу на адресу и то све са осмехом! 

Са нашим диплориманим инжењером архитектуре можете разговарати и изради идејних и главних пројеката стамбених, пословних и других типова објеката, доградњи или изградњи нових, али и о легализацији постојећих објеката и многим другим питањима из области архитектуре.

Колектив Архи копи тима вам стоји на располагању:

  • Радним данима од 09:00 до 18:00 часова
  • Суботом од 10:00 до 14:00 часова