Информације АРХИ КОПИ ТИМ д.о.о.

Матични број: 20933933

ПИБ: 108114697

Адреса: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10е, ниско приземље, локал 12.

Наш колектив чине млади људи који поседују вишегодишње искуство у послу, огроман ентузијазам, вољу и спремност да изађу у сусрет свим професионалним изазовима који се поставе испред њих. Са задовољством Вам могу:

 1. Ископирати документа различитих формата.
 2. Одштампати документа различитих формата са USB, DVD и осталих медиа.
 3. Помоћи око припреме или припремити документа за штампу.
 4. Прекуцати текст или га графички дорадити.
 5. Скенирати, пластифицирати или укоричити књигу или скрипту.
 6. Штампати цртеже великих формата постере, карте, мапе до 1067mm ширине.
 7. Савити цртеже на А4 формат и спаковати у пројекат.

За веће количине одштампаног материјала и обимне пројекте нуде и доставу на адресу и то све са осмехом! 

Са нашим диплориманим инжењером архитектуре можете разговарати и изради идејних и главних пројеката стамбених, пословних и других типова објеката, доградњи или изградњи нових, али и о легализацији постојећих објеката и многим другим питањима из области архитектуре.

Колектив Архи копи тима вам стоји на располагању:

 • Радним данима од 09:00 до 18:00 часова
 • Суботом од 10:00 до 14:00 часова

Приоритети

Приорити нашег тима су квалитет, брзина и континуирано усавршавање наших услуга и све у циљу задовољења потреба наших клијената. Такође, трудимо да изнађемо нове начине да клијентима изађемо у сусрет и поједноставимо процес реализација ваших захтева.

Циљеви

Квалитетом развити виско степен поверења и раду са клијентима и константно проширивати листу референата. Наставити одржавање пријатне радне атмосфере у нашем малом али вредном колективу.

Документација

У наставку можете наћи линкове уз помоћ којих можете преузети неке од следећих скенираних докумената у PDF формату:

 1. Потврда о извршеној регистрацији
 2. Решење Агенције за привредне регистре