У циљу што ефикаснијег рекламирања пословања Ваше фирме изарђујемо флајере чију припрему сте сами урадили или у сардњу са нашим тимом. Флајери се раде стандардних димензија А6 формата у пуном колору, обострана штампа, искључиво на папиру од 130 gr.