Обзиром да су визит карте неопходност савременог пословања, нудимо Вам израду визит карти чију сте графичку припрему сами урадили или је можете урадити са нашим креативним тимом. Сарадњом долазимо до финалног решења и реализације у најкраћем могућем року.

 

ПРИПРЕМА: 

• Фомат визит карте је 9,2 cm x 5,2 cm;

• Завршни формат ће бити 9 cm x 5 cm;

• Стандардна грамажа је 300 gr

• Резолуција 300 pixels/inch 

Врста штампе - ознаке:

• 4/0 – лице у боји, наличје бело

• 4/1 – лице у боји, наличје црно-бело

• 4/4 – лице и наличје у боји