Вршимо услугу пластифицирања (топлог и хладног) до формата А3, на фолији од 75 до 250 микрона. ID програм: израда идентификационих картица- штампање, пластификација, џепови.